Program PITy TaxMachine 2016/2017 (taxmachine-pity-2016-2017.png)

Program PITy 2015/2016

Program PITy TaxMachine 2016/2017 - pobieranie instalatora programu

Program PITy 2015/2016 to profesjonalne, darmowe oprogramowanie do tworzenia rocznych deklaracji PIT za 2015 rok. Program zawiera wszystkie wzory druków PIT za 2015 rok, w tym:

 • PIT-37 - dotyczy dochodów krajowych, dla których zaliczki na podatek odprowadza płatnik, głównie dochody z pracy najemnej, umów zlecenia, umów o dzieło, emerytur i rent,
 • PIT-36 - najczęściej opodatkowanie działalności gospodarczej, najmu, dochodów zagranicznych,
 • PIT-28 - ryczałt od przychodów z działalności gospodarczej lub z najmu,
 • PIT-36L - podatek liniowy z działalności gospodarczej,
 • PIT-38 - głównie dochody kapitałowe,
 • PIT-39 - dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Program zawiera także wszystkie potrzebne załączniki do tych deklaracji PIT za 2015 rok, w tym najważniejsze:

 • PIT/O - ulgi podatkowe, w tym ulga na dziecko, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, darowizny i inne,
 • PIT/D - ulgi "mieszkaniowe", ulga odsetkowa,
 • PIT/B - dochody z działalności gospodarczej,
 • PIT/M - dochody małoletnich dzieci,
 • PIT/ZG - dochody zagraniczne,
 • PIT-2K - ulga odsetkowa.

Wszystkie deklaracje można wysłać przez internet do systemu e-Deklaracje, nie jest potrzebny do tego podpis elektroniczny (karta chipowa), aczkolwiek program umożliwia także wysyłanie e-deklaracji przez internet z podpisem elektronicznym.

Program PIT 2015 umożliwia także sporządzenie informacji PIT-11 i zeznań PIT-40 dla pracowników i ich wysyłanie pracownikom przez internet, a także wysyłanie tych druków do systemu e-deklaracje z użyciem podpisu elektronicznego.

Aby ułatwić sporządzenie druków PIT program PITy 2015/2016 zawiera Kreator PIT 2015, który znakomicie upraszcza sporządzanie wszystkich druków PIT. Podatnik prowadzony jest "za rękę" przez wszystkie etapy sporządzania deklaracji PIT za 2015 rok, wystarczy podać wszelkie istotne dane i gotowe zeznanie pojawia się na ekranie. Nie ma łatwiejszego sposobu na sporządzenia druków PIT za 2015 rok.

Program może być stosowany zarówno przez prywatne osoby, jak i firmy, biura rachunkowe, doradców podatkowych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości sporządzanych zeznań PIT, dotyczy to także druków PIT-11 i PIT-40. Program jest zawsze bezpłatny.

Poniżej widać okno główne programu PITy 2015/2016:
Słowa kluczowe

program do rozliczania pit, rozliczenie roczne, program pity 2015, pit-8ar, program PITy TaxMachine 2015/2016, program pit-11, pit 2015, pity 2016, pit-8c, program pit 2015, pity taxmachine, rozliczenie pit 2016, program pit, darmowy program do rozliczania pit, rozliczanie pit 2015, pit-11, pit online, formularze pit, rozliczenie roczne 2015, rozliczenie pit, darmowy program pit, program pity, rozliczenie podatku, program pit 2016, pit-4r, pit-40